Výzkum

Výzkumné úkoly jsou koncipovány tak, aby co nejefektivněji napomohly

 • Urychlit přenos poznatků vědy a výzkumu do podnikové praxe
 • Zrychlit přenos nových poznatků aplikovaného výzkumu do výuky a vzdělávání na vysokých školách
 • Zajistit a udržet dlouhodobou konkurenceschopnost a růst české ekonomiky

Programy jsou řešeny od roku 2015 do roku 2019.

 

Termomechanické zpracování moderních ocelí

Pro vybrané stávající i nové oceli jsou vyvíjeny technologicky schůdné postupy termomechanického zpracování. Výzkum je soustředěn na dosažení špičkových materiálových parametrů ocelí využitelných u konkrétních výrobních firem

Řešeny jsou 4 dílčí projekty:

 • Řízení velikosti zrna a karbidů při aplikaci jevu ASR
 • Výzkum a vývoj oceli se střed. a vys. obsahem Mn.
 • Vývoj slitiny na bázi Fe-Al s nízkou hustotou a vysokou pevností připravené práškovou metalurgií
 • Vývoj tzv. programového kování

 

Kovové materiály pro speciální aplikace

Cílem řešení výzkumného programu je vývoj materiálů nových jakostí, technologií jejich výroby a zpracování.

Řešeno je 6 dílčích projektů:

 • Vývoj nové technologie přípravy super pevných biokompatibilních materiálů
 • Vývoj nových technologií přípravy vysoko pevných plechů a profilů ze sliting hliníku
 • Vývoj wobble konstrukcí pro rehabilitaci
 • Zlepšení ko. odolnosti v rozt. F-solích a creepové odolnosti u slitin typu MoNiCr
 • Aplikace ASR procesu pro nástrojové oceli
 • Kryogenní zpracování nástrojových ocelí