Služby

Vývoj nových a netradičních kovových materiálů a jejich implementace v průmyslové výrobě je klíčovým faktorem dlouhodobého rozvoje českého průmyslu. Pro průmyslové podniky, výzkumné i vzdělávací organizace ZMMC poskytuje komplexní ucelené služby:

  • Výzkum a vývoj nových materiálů na zakázku - od literárních a patentových rešerší, přes laboratorní výzkum, až do fáze poloprovozní výroby.
  • Metodologické know-how, multitechnologické expertizy.
  • Up-grade a transfer technologií, inovace.
  • Počítačové a fyzikální modelování - především tváření, tepelného zpracování.
  • Zkoušení materiálů v širokém rozmezí teplot, měření mechanických, fyzikálních a teplotních charakteristik.
  • Materiálové analýzy, expertizy a poradenství.
  • Klasickou metalografii, elektronovou mikroskopii.
  • Tváření a kovoobrábění na zakázku.
  • Výchovu studentů, doktorandů a výzkumníků, zvyšování kvalifikace odborných pracovníků.
  • Informační servis, poradenství.
ZMMC je vyprofilovaným pracovištěm výzkumu a vývoje, díky čemuž umožňuje koncentraci celé řady vědních oborů vztahujících se k využití kovových materiálů a podporuje jejich další rozvoj. Je aktivní ve výzkumné činnosti, propojuje výzkum a vývoj, vzdělávání a inovační činnost. Formou dlouhodobých strategických partnerství spolupracuje s předními zahraničními i domácími výzkumnými organizacemi i se subjekty z aplikační sféry.