DEWEMAT/ZMMC

V roce 2015 centrum ZMMC zrealizovalo investiční projekt Rozvoj výzkumných kapacit centra ZMMC

Cíle výzkumného centra v období udržitelnosti:

  • Efektivně provozovat prestižní regionální centrum výzkumu perspektivních kovových materiálů a technologií jejich výroby a jeho využití v průmyslu.
  • Maximálně využívat nové, moderně vybavené laboratoře (materiálově metalurgická laboratoř a metalografická laboratoř).
  • Stabilně vytvářet a uplatňovat kvalitní výsledky VaVaI ve výzkumu kovových materiálů a termomechanickém zpracování moderních ocelí a postupně navyšovat objem pro potřeby výrobních podniků.
  • Udržet a neustále vzdělávat zkušený a odborně vyspělý výzkumný tým pro řešení úkolů aplikovaného výzkumu.
  • Zrychlit přenos poznatků aplikovaného výzkumu do výuky a vzdělávání na vysokých školách zapojením centra do výchovy studentů magisterských a doktorských programů.
  • Pokračovat v realizaci 2 výzkumných programů s 10 výzkumnými projekty aplikačního charakteru a napomoci tak zrychlení přenosu poznatků vědy a výzkumu do podnikové praxe.
  • Podpořit rozvoj a hospodářskou prosperitu Plzeňského kraje a konkurenceschopnost výzkumu České republiky.


Průběh řešení:

Současnost centra

Projekt ukončen k datu: 31. 12. 2014

Období udržitelnosti: 2015-2019

Zahájení řešení projektu DEWEMAT (NPU I): 1. 1. 2015

Cílem projektu DEWEMAT je zajištění dalšího rozvoje Západočeského materiálově metalurgického centra v době jeho pětileté udržitelnosti.


Historie vzniku centra

ZMMC bylo vybudováno v rámci Národního programu pro výzkum a vývoj za finanční podpory Operačního programu Výzkum a vývoj pro Inovace (OP VaVpI).

Registrační číslo projektu: CZ.1.05/2.1.00/03.0077.

Rozpočet: 430 mil. Kč, dotace z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace 350 mil. Kč, 85% EU z Evropského fondu pro regionální rozvoj, 15% Česká republika ze státního rozpočtu

Zahájení a příprava projektu: 1. 1. 2009

Zahájení realizace projektu: 1. 1. 2011

Otevření nových laboratoří ZMMC: 1. 2. 2013

Jeden rok po zahájení stavby byly v Dobřanech otevřeny nové laboratoře a metalurgická hala Západočeského materiálově metalurgického centra. Za mimořádné pozornosti médií se slavnostního otevření zúčastnili zástupci Ministerstva školství, Plzeňského kraje, města Dobřany, hosté z okruhu dodavatelů, z vysokých škol, výrobních podniků a političtí představitelé.

Sloučení COMTES FHT se ZMMC: 1. 3. 2014

K 1. 3. 2014 byl splněn jeden z významných milníků projektu, byl převeden majetek COMTES FHT a.s. do ZMMC. Výzkumná organizace COMTES FHT a.s. se stala Západočeským materiálově metalurgickým centem, které je řízeno představenstvem COMTES FHT a.s.. Po tomto datu byl úspěšně zahájen smluvní a kolaborativní výzkum centra ZMMC.